İşe Alımda Yapay Zeka

Yapay Zekayı Kullanarak İşe Alım Süreçlerini Nasıl Daha İyi Yapabiliriz?

Yapay zeka gün geçtikçe birçok alanda yoğun şekilde kullanılmaktadır. İşe alım süreçleri de
bundan istisna değildir. Ancak medyada yapay zeka ile ilgili çelişkili haberler görmeye
başladık. Bazı günler yapay zekanın nasıl önyargıya neden olduğunu duyarken; bazı günlerse
önyargıyı nasıl kaldırabileceğini duymaktayız. İşte bu çelişkili haberler arasında ön yargıya
sahip olmayan bir işe alım platformunu nasıl inşa edebiliriz?

İşe alımda yapay zekanın potansiyeli

Yapay zeka genellikle büyük miktarlarda verileri kullanarak daha iyi tahminler yapıyor.
Yapay zekanın yetenek taraması, mülakat değerlendirmesi ve adaylara geri bildirim
sunulması gibi konularda insan kaynaklarına yardımcı olma noktasında büyük bir potansiyel
var. Yapay zekadan düzgün bir şekilde faydalanan insan kaynakları birimleri işe alımın
kalitesini arttırmak, süreci hızlandırmak ve tüm bunları herhangi bir önyargı olmaksızın
yapmak gibi avantajlara sahip olmaktadırlar.

Ancak son zamanlarda Amazon insanların işe alım sürecinde yapay zeka kullanarak
özgeçmişler üzerinde tarama yaptı ve sonuç olarak erkek adaylar için pozitif ayrımcılık
yaptığı gerekçesiyle projeyi sonlandırma kararı aldı. İşte bu aşamada önemli olan husus
gelişmiş yapay zeka teknolojilerini psikoloji bilimi ile entegre edebilmektir. İşe alım gibi
birçok farklı değişkeni olan bir alanda bu entegrasyon sağlanırken yapay zekayı yalnızca
özgeçmiş taramasında değil aynı zamanda mülakat aşamasında da aktif bir şekilde
kullanılması daha düzgün sonuçlar getirecektir. Bu nedenle işe alım öncesinde yapılan ön
görüşmelerde yapay zeka ile desteklenmiş video mülakatlar yapmanın hem alım sürecini
hızlandıran hem de adaylar ve firma bağlamında maliyetleri azaltan bir etkisi olmaktadır.