İşe Alımlarda Mülakatlar için Dijital Çözümler

İşe alımın doğası teknolojinin ilerlemesiyle son 20 yıldır değişmekte olduğundan, işe alım görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları yıllar içinde dramatik bir değişime maruz kalmıştır. İşe alma uzmanları dijital ve basılı iş ilanlarıyla birçok potansiyel adaya ulaşabildiğinden, çok sayıda kalifiye olmayan adayı azaltmak için dijital çözümler zamanla paha biçilmez hale geldi. Karmaşık bilgi işlem sistemlerinin dahil edilmesiyle birlikte giderek artan sayıda insan kaynakları görevlisi, olabildiğince fazla bilgiyi kolayca toplamak ve çok sayıda aday için pahalı ve zaman alan uygulamalara olan ihtiyacı azaltmak için yeni dijital teknolojilere adapte oluyor.

Yüzyüze mülakatlarda adayların fiziksel olarak bulunma zorunluluğuyla ilgili maliyetleri ve sınırlamaları ortadan kaldırmak için insan kaynakları departmanları tarafından çeşitli video mülakat yazılımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Video mülakat yazılımlarının en önemli avantajlarından biri, kalifiye personeli tespit etmek için küçük bir coğrafi alanın ötesine geçmeyi mümkün kılmasıdır. Yine de, çatışan programlar ve farklı saat dilimleri nedeniyle bir online mülakat düzenlemek her iki taraf için de zahmetli ve sorunlu olabilir.

Yüzyüze veya online mülakat yapmadan önce, adaylardan belirli bir role uygunlukları hakkında temel bilgileri toplamak ve adayları hızlı bir şekilde değerlendirmek için ön görüşme tercih edilir. Yine de, bir mülakat veya telefon görüşmesi planlamanın zorluğu bu tür bir görüşmeyi uygunsuz hale getirebilir. Çözüm, adayların İK profesyonelleri tarafından önceden belirlenmiş sorulara verdikleri cevapları kaydettikleri video görüşmelerden faydalanmak olabilir. Bu tür bir görüşme tek yönlü bir görüşme olarak kabul edilebileceğinden, erken aday tarama süreçleri için en uygun olanıdır. Bu yöntem, çok sayıda adayın yapılandırılmış bir mülakatta kendi kaydettikleri videolar aracılığıyla önemli izlenimler elde etmenin yolunu açmak ile beraber, bire bir görüşme aşamasına geçmeden önce olabildiğince fazla içgörü elde etmek adına değerli olmaktadır. Bu noktada yapay zeka teknolojileri, doğal dil ve görüntü işleme algoritmaları ile değerli içgörüler sunabilir. 

Olgunlaşan bir alan olarak, yapay zeka teknolojileri günümüzde kalifiye personeli belirlemek için CV taramalarına, aday değerlendirmelerine ve ön seçimlere uygulanmaktadır. Video mülakatlarına çeşitli doğal dil ve görüntü işleme algoritmalarının uygulanması, kaydedilen videoların metinlerinden ve görüntülerinden elde edilen değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu nedenle, video görüşme yöntemini yapay zeka teknolojileri ile birleştirmek, işe alım profesyonellerinin adayların işe uygunluğu konusunda daha bilinçli kararlar almasına olanak sağlayabilir. Yapay zeka destekli video mülakat platformu olan Linsight ile adaylar hakkında pek çok içgörüyü ve değerli bilgileri kısa zamanda ve az bir maliyetle elde edebilir, işletmenize değer katabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için https://www.linsight.co/ adresinden bilgi alabilirsiniz.